Web Design

Domain Name

Web Hosting

VPS HostingQuản trị máy chủ

 

Dịch vụ quản trị máy chủ là hình thức cung cấp dịch vụ quản lý kỹ thuật thực hiện tất cả các thao tác quản trị thuộc trách nhiệm của bộ phận tương đương vị trí Quản trị hệ thống của khách hàng. Khi thuê dịch vụ quản trị máy chủ, khách hàng sẽ được cài đặt, cấu hình, tối ưu, theo dõi và xử lý các vấn đề kỹ thuật và lỗi phát sinh trên máy chủ nhằm đảm bảo máy chủ hoạt động trong trạng thái ổn định và hiệu suất cao nhất.

 

Bảng giá dịch vụ Quản trị máy chủ như sau:

 

Loại dịch vụNội dung dịch vụChi phí

Dịch vụ hỗ trợ cơ bản
Cài đặt mới hoặc cài lại hệ điều hành miễn phí (nhưng tối đa không quá 3 lần/tháng).
Cài đặt tường lửa cơ bản.
Backup và chuyển dữ liệu từ nhà cung cấp cũ.

500.000đ/thángDịch vụ Quản trị máy chủ
Bao gồm các hỗ trợ của gói cơ bản.
Cập nhật các phiên bản ứng dụng mới nhất cho hệ thống.
Cài đặt server giúp ngăn chặn, hạn chế tấn công và lỗi bảo mật phổ biến.
Cài đặt backup dữ liệu cho server.
Cài đặt các ứng dụng bổ sung giúp tăng tốc độ, tăng mức tải của hệ thống.
Tối ưu hóa hệ thống (Apache, MySQL, mod_security,...)
Theo dõi hoạt động của hệ thống, kiểm tra định kỳ.1.000.000đ/tháng
Dịch vụ quản trị theo yêu cầu Thực hiện các công việc quản trị theo từng yêu cầu riêng của khách hàng Thỏa thuận
Đăng ký qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Khi đăng ký dịch vụ Quản trị máy chủ của chúng tôi, khách hàng sẽ luôn yên tâm vì với nhiều năm làm việc trong lĩnh vực cung cấp và quản trị server Linux với nhiều loại Control Panel khác nhau, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng thực hiện công việc quản trị một cách tốt nhất.

 

 

 
Cpanel
Plesk
MySQL
MSSQL
CentOS
Cloud Linux
Vcloud